účinky Flow Discu


 

Ve stavu čaker se zrcadlí náš celkový aktuální stav, a také kvalita našeho napojení na Zdroj.

Pokud má něco dar pozitivně působit na čakry a otevírat je, potom jdeme tou nejlepší možnou cestou. Cestou ke Zdroji, Světlu, Harmonii, a Zdraví. Máme velikou radost, že FLOW DISC působí na čakry velmi pozitivně. Na přiloženém příkladě konkrétního měření, můžeme vidět mimořádný nárůst posílení jednotlivých čaker, a to již po několika dnech působení FLOW DISCU.

Konkrétní příklad exaktního měření:

 • žena 42 let
 • působení FLOW DISCU po dobu 11 dní (3 x denně, 15 minut)
 • měření čaker a Aury uskutečněno přístrojem AURA VIDEO STATION 7

Celkové zhodnocení měření: působení FLOW DISCU, cca 3x denně po 15ti minutách během 11 dnů, mělo výrazný vliv na celkové zesílení Aury a čaker, probarvení Aury novými myšlenkami, nápady a vědomím. Ukázalo se také, že je zde ještě vhodné další působení na komunikační čakru.

Celkovým výsledkem je: NÁRŮST a VYROVNÁNÍ cca o 50% , během 11 denního testování Flow Discu.

Měření prováděl Lukáš Hudeček, www.oazahalenkovice.cz

legenda k vyobrazení čaker

 • kruhová = harmonická aktivita čakry
 • oválná = mírně nevyvážená
 • velká = vysoká energetická aktivita
 • malá = nedostatečně aktivní
 • zářivá = vysoká pozitivní energie čakry
 • tmavá = nízká a nevyvážená energie

Aura žlutá, orientace na solární čakru, která vyžaduje pozornost, uvolnění psychických zátěží, potřeba nalezení vnitřní síly, aby se srdce mohlo otevřít a mohla se dostat do rovnováhy. Vyzařující modrá z pravé strany, vyžaduje komunikaci, jež je spojeno s nalezením vnitřní síly v solární čakře.

1.čakra, životní síla, stabilita v životě dobrá 50%

2. čakra, tvořivost a vitální síla, v pořádku 50%

3.čakra, síla, vůle, zakalená, vyčerpaná, 30%

4.čakra, srdce, stažená, neproudí, 20%

5.čakra, komunikace neproudí, 20%

6.čakra, intuice/rozum, průměr 40%

7.čakra, napojení, slabé 20%

Aura se změnila v modrou, koncentrace energie v komunikaci, pro vyřešení potřebného v životě. Celkové pozvednutí energie do vyšších čaker. Na pravé straně (prava ruka) vyzařuje fialová, což je duchovní sféra a spiritualita. Více vědomá, vnímavá osoba. Celkové oslabení spodních čaker, z důvodu pozvednutí vědomí ženy do čaker vyšších.

1.čakra, pokles a oslabení, 20%

2.čaker, pokles a oslabení, 30%

3.čakra, došlo k pročištění, ale energeticky ještě slabé, 30%

4.čakra, zesílení srdce 40%

5.čakra, posílení komunikace 50%

6.čakra, další růst intuice, 60%

7.čakra, 30% lehký nárůst

Aura zelená, orientace na srdeční čakru.

Známka vyrovnání a ukotvování se v srdci.

Z levé strany vstupuje červená, přicházející stabilita.

Vyzařování žluté na pravé straně značí psychickou a emoční vyrovnanost.

1.čakra, slabá 20%

2.čakra, zesílená 40%

3.čakra, velmi silná 60%

4.čakra, silná 50%

5.čakra, silná 50%

6.čakra, velmi silná 60%

7.čakra, čeká se na první čakru, poté se zvedne i korunní, tedy slabá 20%

Aura se probarvila, je zde působení více úrovní vědomí, nové myšlenky, vitalizace.

Celkové zesílení čaker a aury.

Vstupuje z levé strany tmavě modrá, tedy více intuice.

Vyzařuje fialová – spirituální vědomí.

1.čakra, pěkné ukotvení 50%

2.čakra, vitální stvořivá síla, krásná 60%

3.čakra, vyčištěno, vyřešeno, prosvětlená, silná čakra 60%

4.čakra, srdce prozářené, silné 60%

5.čakra, lehce oslabená 30%

6.čakra, krásná 60%

7.čakra, vyrovnání na 40%


revitalizující účinky směsi CCB na biopole

Směs CCB obsahuje speciální obohacený uhlík, který způsobuje vytváření prospěšných záporně nabitých iontů vzduchu.

    • harmonizuje okolní energie a ozdravuje prostor
    • zatepluje piezoelektrickým efektem
    • pomáhá odstiňovat geopatogenní zóny
    • čistí od škodlivého vysokofrekvenčního záření
    • vytváří ve svém okolní zdraví prospěšné záporné kyslíkové ionty
    • dodává chodidlům skrze póry stopové mnžství uhlíku
    • vede ke zkvalitnění dýchání (zdravé dýchání je základem zdraví)
    • zmírňuje projevy astmatu a alergií
    • posiluje imunitní systém dětí i dospělých
    • zvyšuje schopnost koncentrace
    • harmonizuje Auru bytosti
    • zlepšuje propojení éterických těl

VITALITA je odborný pojem, který znamená „prospěšnost pro život.“ Dnes se již Vitalita běžně měří a kvantifikuje, např. na stavu vývoje rostlin.

Způsoby, jimiž se exaktně prokazují bioenergetické účinky:

 • EAV (elektroakupunktura podle Volla)
 • Biorezonance
 • GDV vizualizace vypouštění molekul plynu (foto tzv. Aury)

Chaoticky uspořádaný materiál, např. beton vykazuje cca 4.000 Bovisových jednotek. Lidé zjistili, že prostředí, které je komplexně zdravé pro člověka a které ho nevyčerpává, vykazuje kolem 6.000 Bovisových jednotek. Speciální směs CCB Human Relax vykazuje kolem 9.000 Bovisových jednotek a výše.

Foceno Kirlianovou fotografií

Biopole zůstává i po odtržení listu


ukázka čištění prostoru od škodlivého záření Flow Discem

Video dokumentuje měření škodlivého záření generovaného z různých zdrojů, konkrétně mobilního telefonu, LED žárovky, WiFi routeru, notebooku a zářivky. Měření ukazuje hodnoty v přítomnosti Flow Discu a bez něj. Kromě intenzity elektrického pole (V/m) byla u WiFi routeru pracujícího na velmi škodlivé frekvenci 5,4 GHz měřena také hustota radiace mW/m².

Ve všech případech byly naměřeny obrovské hodnoty útlumu záření. Tento útlum záření se přímo rovná míře čištění prostoru od škodlivého záření. Např. u WiFi routeru se míra čištění pohybuje kolem neuvěřitelných 93%. Vezmeme-li v úvahu všechny měřené typy zdrojů záření, potom průměrná hodnota čištění Flow Discem je 85%.

Měřeno přístrojem EMF meter TRIFIELD model TF2. Parametry: Electric_Frequency Range 40 Hz – 100 KHz, Accuracy ±5% @ 50/60 Hz, Maximum Range 1000 V/m, Sensitivity (Resolution) 1 V/m. RF Microwave_Frequency Range 20 MHz – 6 GHz, Accuracy ±20% @ 1 GHz, Maximum Range 19.999 mW/m2, Sensitivity (Resolution) 0.001 mW/m2.


ukázka vlivu Flow Discu na molekulární strukturu vody

Moderní výzkumy vědeckého týmu vedeného Dr. Gerardem Pollackem prokázaly, že co do počtu, (nikoliv co objemu, nebo hmotnosti) se lidská buňka skládá z 98,7 % z molekul vody. Lidské buňky mají různou skladbu. Hodnota 98,7 % je hodnotou zprůměrovanou.

Jaký význam má toto fenomenální zjištění, že z hlediska počtu molekul, jsme téměř z 99 % samá voda? Když si představíme, že tělem a jeho meridiány a různými dalšími drahami mají proudit různé energie a informace, potom musí postupně „přeskakovat“ z jedné molekuly na druhou. Obecně tedy platí, že 99x musí přeskočit mezi molekulami vody a 1x mezi jinou molekulou. Na stavu molekul vody, tedy z 99 % závisí kvalita přenosu informací a energií.

Pokud jsou molekuly vody v takovém uspořádání, že jejich vazby jsou organizované, a vytváří pravidelné krystalické uspořádání, potom vodí informace a energie beze ztrát. Podobně jako například u laseru, kde proudí přes krystal. Tělo pak funguje tak, jak má. Pokud však nevytváří pravidelné struktury, potom se informace a energie tříští do všech směrů a stran a nedoputují beze ztrát až do místa určení.

Podrobili jsme proto zkoumání, jaký vliv má Flow Disc na uspořádání molekul vody. Výzkum jsme zadali renomované autorizované specializované laboratoři ve Švýcarsku. Výzkum proběhl na různých vzorcích vody. Jedné, která stála přímo na Flow Discu a druhé, která byla od něj vzdálená 3 metry a stála na zapnutém WiFi routeru. Švýcarská laboratoř také stanovila konkrétní postup. Voda byla vystavena vlivu Flow Discu přesně po 3 hodiny. Poté byla zamražena a dále jejich speciální technologií zkoumána.

Zde můžeme spatřit fotografie struktury vody, která:

         • A) stála na Flow Discu po dobu 3 hodin
         • B) byla vzdálená 3 metry od FLow Discu a stála na zapnutém WiFi routeru po dobu 3 hodin
         • Rozmazané části obrázků krystalu vznikají zaostřením objektivu na pouze jednu konkrétní určitou vzdálenost

A) pravidelné krystaly vody, která stála na Flow Discu po dobu 3 hodin

B) voda, která 3h stála na zapnutém WiFi routeru 3 metry od Flow Discu

To, že Flow Disc dokáže eliminovat přes 90% škodlivého záření WiFi routeru, to nás doslova šokuje. Dalším šokem je, že molekulární struktura vody, která byla zasažena po dobu 3 hodin zapnutým WiFi routerem, který byl po celou dobu umístěný 3 metry od Flow Discu, vytváří také organizované a krásné strukturované Krystaly. Nejsou sice tak krásné, a tak pravidelné, jako u vody, která stála přímo na FLow Discu, ale i tak to je fenomenální výsledek.


široké spektrum působení Flow Discu

.

֍ TVAROVÝ ZÁŘIČ napojuje Posvátnou geometrií na Zdroj, uvádí do FLOW stavu proudění energiÍ

֍ CCB SMĚS , nabíjí, vitalizuje a harmonizuje svým speciálním materiálovým a krystalickým složením

֍ STOPOVÉ LÁTKY dodává chodidlům skrze póry stopové množství uhlíku

֍ OČISTA OD ZÁŘENÍ obsahuje 1,1 kg Barytové složky, která účinně čistí prostor od škodlivého záření

֍ MASÁŽNÍ PROFIL uvolňuje stres přes masážní body chodidel

֍ PODPORUJE MEDITAČNÍ PROCESY , s Flow Discem lze vědomě rozvíjet meditační stavy a procesy

֍ Není nad konkrétní osobní zkušenosti uživatelů Flow Discu. Zde najdete jejich hodnocení účinků


Revitalizační směs CCB Human Relax v kombinaci se silným Tvarovým zářičem FLOW DISC je vhodná pro širokospektrální ochranu, nápravu, relaxaci a ozdravné působení. FLOW DISC např. pod kancelářským stolem, je doslova požehnáním pro unavené nohy, a jakkoliv unavený organismus. Někteří lidé dokáží jasně vnímat příjemné působení (vitalizující účinky) speciální směsi CCB už jen pouhým stoupnutím si na ni. Dobře je to cítit, když si člověk postojí na FLOW DISCU, a pak si přestoupí např. na běžný beton. Po vstoupení na běžný beton, má člověk pocit, jako by si na sebe dal batoh. Najednou cítí, jako by ztěžknul.

FLOW DISC V KOUPELNĚ. Vitalizující účinky směsi CCB Human Relax (např. v provedení FLOW DISCU) se dají ještě více zesílit propojením s vodou. Voda je zázračnou látkou ve Vesmíru. Voda umí očišťovat a nabíjet. Pomocí vody můžeme zažívat úplný restart. Ženy to cítí velmi dobře. Proto často po nepříjemném zážitku podvědomě sáhnou po energetické očistě ve sprše. A když se k tomuto principu očišťování vodou ve sprše přidá ještě princip vitalizace a harmonizace skrze chodidla stojící na FLOW DISCU z vitalizační směsi CCB, tak se očistné účinky vody a FLOW DISCU vzájemné znásobí.

působení na plosky nohou

Výškový profil FLOW DISCU a různé úhly náběhů pyramidálních hexagonů, to vše je vytvořeno tak, aby si plosky nohou mohly najít podle aktuální potřeby různé druhy tlakových stimulací.

Pro vědomou masáž reflexních bodů si níže můžete stáhnout mapku konkrétních reflexních oblastí obou plosek nohou.

obrázek_2023-07-06_110451456

STÁHNOUT PLOSK… JPG.jpg

Kromě tlakové akupresury dochází také k aktivaci a přenosu různých druhů energií. Někdo je cítí jako teplo či horko.

 

Obrovské dary umí Flow Disc přinášet tělu ve chvílích, kdy je člověk unavený z delší práce v sedě u počítače. Když se na chvíli, třeba i jen na 5 minut přeruší práce na PC a člověk si stoupne na Flow Disc (ideálně bosýma nohama, nebo v ponožkách) a 5 minut si masážně prošlapuje Flow Disc (jako když se např. „šlape zelí“), tak již po 5 minutách dochází k tak masivní a komplexní regeneraci, že může pokračovat ve své práci v úplně novém a zrelaxovaném nastavení.

Snímek pořízený termokamerou po krátké automasáži plosek nohou na Flow Discu. Čím je na snímku barva světlejší, tím vyšší teplotu termokamera naměřila. Na okraji Flow Discu vznikl výrazný tepelný okruh, tzv. „haló.“ Velmi zajímavé je, že se nejedná o postupné šíření tepla od středu k okraji, ale o přenesení energie skokem přímo až na jeho okraj. Jako by se tam energie skutečně přenesla v rámci kuloplochy (haló). Tento energetický okruh si Flow Disc držel ještě dlouho po té, co člověk odešel.

 


aktivace kódů DNA

 

FLOW DISC svojí konstrukcí vychází ze základní Posvátné Kosmické Geometrie. Zrcadlí tím základní Principy Kosmu. Myslíme si, že jejich pozitivní účinek je dobře vidět např, na měření stavu čaker při používání FLOW DISCU, jak je dobře vidět na skenech čaker výše. Naše lidská DNA obsahuje Boží Moudrost, stejně jako ji obsahuje celé Univerzum. Zvědomováním si základních Principů Kosmu se aktivují podprahové Kódy v naší DNA. Život se tím může kvalitativně proměňovat a jeho cesty mohou vědoměji vést ke Světlu.

←  INFORMACE K VIDEU VLEVO

Flow Disc působí mnoha způsoby a v mnoha rovinách. Každému v danou chvíli přináší jiné dary.

Vědomé užívání Flow Discu významně prohlubuje míru účinků. Tím, že dokáže tzv. „nulovat“ aktuální stavy, přináší možnosti nových a harmoničtějších přenastavení, která mohou být o to hlubší a o to prospěšnější, o co vědoměji dokážeme s Flow Discem pracovat.

Za tímto účelem jsme pro vás připravili profesionální AudioVideo, ve kterém je názorně zobrazeno, jakým způsobem se promítá Posvátná Geometrie v konstrukci Flow Discu, jakožto silného tvarového zářiče Posvátné Geometrie. Toto video obsahuje speciální hudbu, pro podpoření mimosmyslových procesů.


 

relaxační a binaurální AudioVidea k Flow Discu

 

Připravili jsme pro vás také další varianty aktivace podprahových kódů. Jedná se o relaxační AudioVidea s velmi hlubokými účinky.  Můžete si vybrat celkem z pěti různých variant. Jedná se o jedno základní širokospektrální relaxační Audiovideo a čtyři speciální binaurální Audiovidea. (Binaurální = do každého ucha jde jiná, fázově speciálně posunutá zvuková stopa). Všechny varianty jsou volně dostupné a můžete si je zdarma stáhnout a užívat je kdykoliv, kdy budete chtít na sobě vědomě hloubkově pracovat. Při takovéto hlubší vnitřní práci na sobě samém, dochází postupně k rozpomínání se na Podstatu bytí na úrovni podprahových DNA Kódů. Později vám už může stačit pouze pomyslet na meditační stavy strávené s Flow Discem, anebo na jeho doprovodné AudioVideo, či slyšet pouze Audio. Na cokoliv z toho, na co si vzpomenete, tak tím budete v sobě aktivovat část jeho potenciálu. A díky podprahovým Kódům začnou ve vás pracovat harmonizující vnitřní procesy. Základem je navnímat si uvedené souvislosti. Dnes už se například ví, že mozkové neurony mohou růst nové i v dospělosti, a dokonce bez ohledu na stáří ! Má to však dvě nutné podmínky. 1) člověk musí pravidelně duševně pracovat a 2) musí svůj mozek pravidelně dostávat do stavů hlubokého zameditování. Pozn.: Při užívání Flow Discu v praxi, se ukazuje jeden zajímavý aspekt. Potenciál využití Flow Discu se významně odvíjí od schopnosti „radovat se“ (myšleno obecně, v životě). Přejeme vám hodně úspěchů při vnitřní práci na sobě samém.

RELAXAČNÍ hladina ( ∞ Hz )

 

klasicé Audio
sluchátka nejsou potřeba

 

Klasické širokospektrální relaxační účinky. Univerzální působení. Odpočinek, uvolnění. Produkují se hormony s harmonizujícími (ozdravnými) účinky a vlivy. Duševní a psychické uvolnění. Snížení tepové frekvence a krevního tlaku. Klidnější  dýchání.

STÁHNOUT ∞RELAX.mp3

ALPHA hladina (8 – 14 Hz)

 

binaurální Audio
jsou potřeba sluchátka

 

Soustředění a produktivita mozku. Zvyšuje schopnost učení. Uvolnění. Snížení  stresů a úzkostí. Udržuje pozitivní myšlení. Snadnější zapojování se do aktivit. Vše jde přirozeněji, snadněji a jakoby bez námahy, neboť člověk je ve stavu plynutí (Flow stav).

STÁHNOUT ALPHA.mp3

BETA hladina (14 – 30 Hz)

 

binaurální Audio
jsou potřeba sluchátka

 

Beta jsou vysokofrekvenční mozkové vlny, které pomáhají ke zvýšení bdělosti akoncentrace. Vědomé soustředění na vnější svět. Zlepšení paměti. Pozornost je efektivně soustředěna. Analytické myšlení a věcné řešení problémů.

STÁHNOUT BETA.mp3

DELTA hladina (1 – 4 Hz)

 

binaurální Audio
jsou potřeba sluchátka

 

Delta je stav s nejnižší frekvencí. Hluboký spánek. Uzdravení a úleva od bolesti. Hluboká regenerace těla až na buněčné úrovni. Meditace a hluboká relaxace, Snížení kortizolu, zvýšení DHEA hormonu. Úleva od stresu. Přístup do podvědomí.

STÁHNOUT DELTA.mp3

THETA hladina (4 – 8 Hz)

 

binaurální Audio
jsou potřeba sluchátka

 

Rozvoj Intuice. Tvořivost. Meditace. Stav bez myšlenek. Vědomí je zčásti utlumeno. Odpovídá REM fázi spánku. Hluboký až hypnotický stav, kdy se otevírá podvědomí a produkují se katecholaminy, které podporují hluboké učení a hloubkovou paměť.

STÁHNOUT THETA.mp3

Vizuální Meditace


neutralizace temných energií

Flow Disc působí mimo jiné také v oblasti hexagonů, což je velmi silný tvarový zářič, jeden ze základních tvarových Kosmických zářičů*. Princip uspořádání 144 x 9 hexagonů ve Flow Discu (celkem 1296 hexagonů) směruje energie do celkového světelného neutrálního uspořádání. Flow Disc tak může sloužit jako ochrana před destruktivními účinky takových hexagonálních struktur, jako je např. nekalé použití hexagonálních grafenových nanostruktur tajně implementovaných do těl lidí a živých organismů a životního prostředí obecně.

* výše ve videu, anebo zde v čase 7:21 až 7:40 spatříte hexagony uvnitř Merkaby. A v čase 7:48 uvidíte, jak se jedna celá Merkaba rozloží do jediného hexagnu. A naopak, když bychom si to promítnuli zpětně, tak z hexagonu složíme celou Merkabu.


 

biofyzikální metody měření účinků

EAV – (elektroakupunktura podle Volla) – Pomocí „Elektroakupunktury podle Volla“ se měří vodivost tkáně na akupunkturních koncových bodech prstů. Měření poskytuje informace o funkčním stavu odpovídajícího orgánového systému. Druhým měřením, při kterém je zkoušený materiál zaveden do testeru vzorků, lze prokázat vliv materiálu. Některé materiály (např běžný beton) může v závislosti na dispozicích spouštět různé zátěže, například na oběhový systém, srdeční činnost, systém plic nebo tlustého střeva. Tyto zátěže však mizí v případě přidání směsi Carbometum®.

Biorezonance – Biorezonanční měření zkoumají biofyzikální interakci mezi lidmi a materiálem.

Měří se zejména rozsah rezonance a disonance.

Ukazuje se např., že běžná stavební směs, do které je přidána speciální vitalizující příměs Carbometum® obohacená mimo jiné o prvky pěti elementů, vede z pohledu bioenergetiky k optimálnímu složení materiálu, srovnatelnému s nepálenou hlínou.

Energie proudí díky tomu zcela přirozeně.

GDV – (vizualizace vypouštění molekul plynu) – „Každý z nás vytváří a pohybuje energetické pole, které vyzařuje ven. S technologií plynového výboje GDV je možné měřit a analyzovat bioenergie jako celek a ve vztahu ke konkrétním orgánům a orgánovým systémům. S vývojem GDV vzniklo vědecké měřící zařízení, které umožňuje spolehlivou práci v oblasti zkoumání energetických polí a v bioenergetice“ Touto metodou lze měřit a zviditelňovat vitalitu člověka. S Carbometum®, bioenergetické pole zřetelně nabývá na intenzitě.