tvar a jeho působení


principy obsažené v geometrii Flow Discu

  • Květ života
  • Posvátný Zlatý řez
  • Kosmický kód tvoření 1 4 4
  • Pyramidy
  • Merkaba
  • Posvátná Platónská tělesa
  • Semeno života
  • Kosmická numerologie

Posvátná Geometrie, Tvarové Zářiče, Matematické vzorce, fyzikální rovnice, Kosmické Kódy, Energetické Brány … To vše se vzájemně prolíná. Vše souvisí se vším a vše ovlivňuje ostatní. Ti, kteří postupně úspěšně pronikají do tajů Posvátné geometrie, těm se postupně také otevírá Kosmická náruč Pránických energií.

Lidstvo od pradávana využívá tajemných sil Tvarových zářičů. Různé spirály, Pyramidy, Kruhy, Merkaby, Trojúhelníky (Boží oko v trojúhelníku) … to vše působí na okolní energie a ty zase zpětně působí na člověka. Čím silnější Tvarový zářič se použije, tím silnější energetické efekty jsou aktivovány. Také by se dalo říci, že čím více se Tvarový zářič ve své geometrii blíží Geometrické struktuře, na jejímž základě vznikají z nehmotných sil, jemnohmotné energie a následně z jemnohmotných energií vznikají hrubohmotné energie našeho Světa, tím více je potom takový Tvarový zářič napojený na Zdroj, a o to více je silnější ve svých účincích.

Každičký prvek a doslova každý detail Flow Discu procházel postupným vývojem.

Ve tvaru Flow Discu nejsou zakomponovány pouze viditelné Tvary a linie Posvátné Geometrie.

Například kruhy hexagonů postupně mění svoji výšku. Změna výšky hexagonů odpovídá hodnotám principu Zlatého Řezu.

Pro názornou ukázku a lepší pochopení vložených principů Posvátné Geometrie ve Flow Discu, jsme spolu s vědomými profesionály vytvořili k Flow Discu 13ti minutové AudioVideo, ve kterém se názorně představují jednotlivé principy.

A zde najdete naše tipy na další hlubší prozukoumávání Kosmických Principů.


interferenční pole Flow Discu

Flow Disc je mnohovrstevnatým tvarovým zářičem. Okolní energie se formují a organizují podle tvaru a informační matrice Flow Discu. Můžeme si to zjednodušeně představit jako schody, které vedou postupně do vody, na něž neustále naráží vlnící se vodní masa. Jak voda naráží na stěny schodů, zformují se její vlny podle linie schodů, odráží se a putují zase dál. Stejně tak Flow Disc formuje vlny okolních energií. Odrazové vlny se navzájem skládají a vytváří vzájemně provázané interferenční pole. Příroda nás učí, že organizované krystalické struktury jsou dokonalými vodiči informací a energií, neboť jejich pravidelná organizovanost vodí informace a energie beze ztrát. Dokonce je dokáží navíc i koncentrovat a tím zesilovat. Při prozkoumávání výsledného interferenčního pole Flow Discu se ukázalo, že výsledný vzor je natolik komplexně organizovaný a strukturovaný, že to nejde nijak znázornit. Výsledné pole je totiž nekonečně jemně strukturované. Je to dáno tím, že odrazové vlny, které vytváří schody hexagonálních pyramid se odráží v centru Flow Discu od kruhového Květu Života a na vnějším okraji od kruhů tří vnějších vln. Výsledné pole je navíc ještě komplexnější, neboť odrazové vlny se neformují v jedné rovině, ale vše je navzájem násobeno i proměnlivým výškovým profilem.

Na ukázku fascinujícího interferenčního pole Flow Discu jsme vytvořili animaci, která zobrazuje pole pouze jednoho jediného hexagonálního okruhu, tedy celkem jen 24 hexagonů. Flow Disc jich však obsahuje 144. K tomu zde ještě máme výškové násobení, kruhové násobení …

Naše počítače už toto nedokáží zobrazit. Podívejme se proto nyní na pouhý malinký zlomeček, z celkového interferenčního pole Flow Discu. I tak to je fascinující podívaná. Je zde například dobře vidět, jak původně rovné linie hexagonálních pyramid dokáží vzájemnou interferencí vytvářet kruhové a kulovité sféry. A to je přesně to, co vidíme při hlubším zkoumávání Univerza. Pyramidální „Harameinovo“ těleso, přestože neobsahuje žádné křivky a je tvořeno pouze rovnými liniemi, tak vytváří vzájemnými interferencemi koule, kruhy a ty nejroztodivnější nádherné křivky. Flow Disc tedy nádherným způsobem zjemňuje a krystalicky uspořádává okolní energie, což se pak následně projevuje navyšováním vibračního základu všeho přítomného.


numerologie ve Flow Discu

Posvátná Geometrie, to je ve skutečnosti Posvátná Matematika. Posvátná Geometrie Flow Discu proto vykazuje také velmi silné Matematické souvislosti. A protože vše souvisí se vším, tak Posvátná Matematika (Boží Matematika) je současně také Posvátnou (Kosmickou) Numerologií. Prvky použité ve Flow Discu proto dávají nesmírně silné významy také z hlediska Kosmické Numerologie.

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       144             ֍

Váha 5,5 kg, průměr 417 mm,  celkem 144  6ti úhlových 9ti stupňových Pyramid, 3 vibrační vlny, 1 semeno života

Celkem 6 Kruhů po 24 elementech (6 x 24 = 144). Každý Kruh (360°) je tvořen 24 elementy + 1 centrálním elementem (semeno Života). Dohromady tedy 24 + 1 = 25 elementů. A vidíme, že 360 : 25 = 14,4°. Průměr Discu má hodnotu 417 a to je přesně Solfeggio Frekvence 417 Hz, která odpovídá Solmizační slabice RE.

Tato frekvence pracuje s těmito atributy: 

Vracení situace a usnadnění změn. Rezonance a empatie. Rozpouští odcizení od Boha. Navrací na pravou cestu. Čistí traumata. Maže minulé destruktivní vlivy. Odstraňuje omezující pocity. Podporuje buňky a DNA. Umožňuje jim plně využít tvůrčí potenciál.

Zdá se, že nám bylo dovoleno připravit natolik silný Tvarový zářič, v jaký jsme ani ve snu nedoufali. Tvarový zářič FLOW DISC obsahuje nejmocnější principy Posvátné Geometrie, která vytváří náš Svět. FLOW DISC se napojuje skrze Posvátnou Geometrii přímo na ZDROJ VZNIKÁNÍ. Lidé mající dar vidět jemnohmotné energie, např. popisují že se kolem FLOW DISCu vznáší DUHA a duhové barvy. To bývá často znakem čistého, Harmonického uspořádání. A co je harmonické, to harmonizuje, neboli léčí.

Krystaly vody z Flow Discu

Posvátná Platónská tělesa