FlowDisc HumanRelax – Light Blue

9 900 

FlowDisc je mocným portálem Kosmických energií, se kterým můžete zažívat flow stavy. FLOW znamená plynutí toků energií. Flow stavy jsou stavy přímého napojení sebe sama na Univerzální Zdroj. FlowDisc působí mnoha způsoby a v mnoha rovinách. Každému v danou chvíli přináší jiné dary.

FlowDisc má unikátní skladbu materiálu a jeho konstrukce je čistou esencí Posvátné Kosmické Geometrie. FlowDisc je silným Tvarovým Zářičem, který harmonizuje vodu. Působí pozitivně na stav čaker a aury. Masíruje reflexní body na chodidlech i na dlaních rukou. Harmonizuje okolní energie a velmi významně snižuje zatížení škodlivým elektrosmogem. Dodává prospěšné a potřebné látky ve stopovém množství. Podporuje meditační stavy. Podněcuje nové vzory myšlení. Navrací stavy tzv. „do bodu nula“ …

Materiál FlowDiscu                Relief FlowDiscu          Účinky FlowDiscu              Více k FlowDiscu               Zkušenosti s FlowDiscem

 

8 na skladě (více na objednávku)

Katalogové číslo: 8594185060765 Kategorie:

Popis

FlowDisc HumanRelax

FlowDisc se může stát Vaším jedinečným multifukčním osobním pomocníkem, neboť pozitivně působí v mnoha rovinách.

FlowDisc je mimořádně silným tvarovým zářičem, který v sobě zahrnuje základní principy Kosmické posvátné geometrie, ze které je utvářeno vše energetické a vše hmotné v Kosmu.

FlowDisc současně působí také speciální materiálovou směsí CCB, ze které je vyrobený. Jedná se o vysokopevnostní směs, jejímž základem je čistý krystalický křišťál, speciální forma obohaceného uhlíku (CARBOMETUM®), dále baryt, monoatomické zlato a monoatomická platina.

 

Základní působení FlowDiscu

· ČISTÍ OD ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ. FlowDisc dosahuje neuvěřitelně vysoké účinnosti čištění od škodlivého záření, např. vysílačů, mobilů, wifi routerů, zářivek … Průměrná míra útlumu je kolem 85%.

· TVAROVÝ ZÁŘIČ FlowDisc napojuje silnou Kosmickou posvátnou geometrií na Zdroj, uvádí do FLOW stavu plynutí a průtok energií všeho druhu.

· SPECIÁLNÍ SMĚS CCB nabíjí, vitalizuje a harmonizuje energetické pole svým speciálním materiálovým, krystalickým a monoatomickým složením.

· PŮSOBÍ POZITIVNĚ NA AURU A ČAKRY. Při kontaktu s FlowDiscem dochází k pozitivnímu působení na infoenergetická centra. Rozšiřuje se působení čaker, projasňuje se Aura.

· HARMONIZACE VODY – FlowDisc působí na vodu tak, že svým vlivem vytváří nádherně kreativní a rozvinuté krystaly. Krystaly vody pořízené metodou Masaru Emota a více informací o testování najdete na stránce účinky FlowDiscu

· MASÁŽNÍ PROFIL FlowDisc uvolňuje stres díky působení na reflexních bodech chodidel. Stopové látky Uhlík, Zlato, Platina a další ve FlowDiscu dodávají chodidlům skrze póry např. potřebné přírodní stopové množství uhlíku.

· ZLEPŠUJE KVALITU OKOLNÍHO VZDUCHU. Směs CCB obsahuje speciální obohacený uhlík, který na atomární úrovni způsobuje vytváření prospěšných záporně nabitých iontů vzduchu.

 

Složení speciální směsi CCB, ze které je FlowDisc vyroben:

Speciální směs CCB obsahuje ve významném množství tyto složky: velmi čistý krystalický Křišťál 40% (čistota křišťálu je vyšší jak 99,4%), Baryt 20%, CARBOMETUM®. Ušlechtilé složky jsou vzájemně propojeny a vytvrzeny vysokopevnostním cementovým pojivem. Směs CCB je unikátní také z pohledu Aurické složky, tedy z hlediska přenosu infoenergetických toků a polí. Při výrobě směsi CCB je použita speciální informačně ošetřená voda obsahující miliardy atomů monoatomického Zlata a monoatomické Platiny.

Při ruční výrobě FlowDisc, zejména ručním mísením přírodních materiálů vzniká jedinečný vzhled. Každý FlowDisc je originál. Neexistují dva stejné. Pro FlowDisc je charakteristická jeho individualita, barevná nerovnoměrnost, nepravidelné rozmístění pórů v ploše a jejich rozdílná velikost, tvar či počet, jakož i možný výskyt povrchových mikronerovností. FlowDisc je opatřen ručně nanášenou speciální povrchovou úpravou.

Na povrchu FlowDiscu se mohou občas tu a tam vyskytnout mini dírečky. Je to úplně v pořádku. Jsou to v podstatě pozůstatky po mini bublinkách. Kouzlo CCB směsi totiž spočívá v tom, že obsahuje mnoho kousků křišťálu a ty někdy nedovolí směsi jít až do každého mini prostůrku. Není to strojový výlisek z umělé hmoty. Je to ruční výroba a je to v podstatě kámen. Proto, co kus, to originál. Nejdená se o strojovou výrobou, kde není pro náhodný, či pro přirozený pohyb živlů prostor. Příroda takto strojově nefunguje. FlowDisc však ano. Jeho jedinečnost je jeho předností. Příroda potřebuje volnost, prostor, aby mohlo vznikat jedinečné propojení. FlowDisc je něco jako ručně vyráběný kamenný Pyramidální Křišťálový Disc.

Díky svému složení dokáže FlowDisc zásadním způsobem snižovat hodnoty elekrosmogu. Ukázky měření čištění od elektrosmogu a jak FlowDisc ovlivňuje jeho intenzitu najdete na stránce materiál FlowDiscu.

 

Účinky a způsoby použití FlowDiscu

Hlavním vypozorovaným účinkem Tvarového zářiče FlowDisc je Individuální napojování se na Zdroj a otevírání čaker. To se může projevovat převážně vysokou mírou vnitřního uvolnění, pocitem klidu, míru, sjednocení, splynutí, větší důvěry ve Stvoření a také větší sebedůvěry, jasnějšího pohledu na sebe sama, hlubším vnímáním vlastního potenciálu, jasnějším vnímáním toho, co chci a nechci, … Tento stav vede k otevírání cesty do Srdce, a to vede k uvolňování stresů, tlaků a strachů obecně. Narůstá kreativita, přicházení nové vzory myšlení. Energeticky může docházet k tzv. „resetu“, tedy k úplně novému harmoničtějšímu uspořádání energetických toků a vazeb. Díky tomu se mohou kvalitativně dít kvantové skoky.

Informace o tom, jak se projevilo několikadenní používání FlowDIscu na stavu Aury a průchodnosti čaker, najdete na stránce účinky FlowDiscu.

Přirozeným použitím FlowDiscu je na něm stát, dále je možné umístit jej pod stůl a mít na něm položené nohy, ideálně naboso, aby byla kůže chodidel v kontaktu s povrchem. Je také možné využít FlowDisc na jídelním stole, položit na něj potraviny, ovoce, zeleninu, vodu a jiné nápoje. Je možné disk hladit dlaněmi i chodidly pro příjem energie a promasírování akupresurních bodů.  FlowDisc lze umístit pod postel anebo spát přímo na něm(překrýt reliéf dekou). FlowDisc je však velmi silný, proto doporučujeme spaní na něm, nebo nad ním, až po určitém čase, po sblížení. Je také možné relaxovat na nahřátém FlowDiscu. Nahřát jej lze teplou vodou, nebo na topení atd. Jeho minerální složky udrží teplo příjemně dlouho. Největší přínos získáte nahřátím životadárnou Sluneční energií, neboť FlowDisc pracuje také s informačním polem.

 

FlowDisc podporuje meditační stavy.

FlowDiscem je možné čistit a harmonizovat prostory nejen od škodlivého záření, ale také od škodlivých energií obecně.

Další samostatnou kapitolou je působení FlowDiscu na vědomí. FlowDisc je možné vědomě pozorovat a meditačně se soustředit na jeho vzor. U každého mohou vznikat jedinečná individuální napojování na tzv. vnitřní či vyšší světy. Při meditaci můžete na FlowDiscu také sedět a působit tak silně na hlavní páteřní kanály Sušumnu, Idu a Pingalu. Takto vytvořené napojení můžete později aktivovat např. i pouhým poslechem speciálních relaxačních hudeb vytvořených k hlubší vědomé práci s FlowDiscem, které najdete na stránce účinky FlowDiscu. Najdete tam také další speciální video (The Flow Disc) jehož zvědomováním si můžete aktivovat podprahové léčebné kódy DNA. Video zobrazuje základní esenci Posvátné Kosmické Geometrie a jakým zůsobem je zakomponovaná ve FlowDiscu.

Kreativita nezná mezí. Doporučujeme vám hrát si a hledat vlastní individuální způsoby užívání FlowDiscu.

Reálné zkušenosti, o které se s námi podělili lidé, kteří už FlowDisc používají naleznete na stránce zkušenosti s FlowDiscem.

 

Praktické tipy – čemu je dobré se při používání FlowDiscu vyhnout:

Povrch FlowDiscu je ošetřen několika vrstvami speciální hloubkové impregnace pro dlouhodobou ochranu povrchu. Jedná se o vysoce odolný bezbarvý ochranný film, vhodný pro interiér i exteriér, který při vhodném zacházení udrží povrch po léta chráněn. Netvoří žádnou uzavřenou vrstvu, neuzavírá póry a kapiláry a nechává FlowDisc přirozeně dýchat.

 

– povrchová ochrana discu je transparentní, barevným odstínem je probarvena celá hmota Flowdiscu a nemůže tedy dojít k setření barvy z povrchu Flowdiscu při jeho používání.

– povrchová ochrana FlowDiscu proti louhům a lehkým kyselinám proniká až do hloubky 5 mm, nemění nijak fyzikální vlastnosti ani optiku ošetřeného povrchu.

– ochrana povrchu je vhodná pro přímý styk s potravinami, působí antibakteriálně a odolává teplotám do 80°C, je možné jej omývat teplou vodou z řádu.

– povrchová ochrana brání ulpívání nečistot na povrchu FlowDiscu. Nečistoty lze snadno odstranit měkkou houbou, nebo hadříkem, suchou nebo mokrou metodou.

– vzhledem k hydrofobnímu povrchu materiálu si při údržbě vystačíte s vodou, případně s neagresivními čistícími prostředky.

– větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned jej odstraňte.

– oleje a mastnoty odstraňte neprodleně, jinak může dojít k narušení impregnace a snížení stupně ochrany. Při dlouhodobém působení může zanechat skvrny.

– nepoužívejte koncentrované čističe nebo abrazivní čisticí prostředky, brusné a leštící pasty, nebo prášky. Na povrch nepoužívejte politury a jiné přípravky obsahující oleje, vosky, aceton, a ředidla.

– neředěné esenciální oleje, leštící pasty, agresivní čističe a koncentráty mohou narušit povrchovou úpravu výrobku.

Ve všech zmíněných případech se jedná pouze o narušení impregnace, nikoli o zásah do struktury FlowDiscu.

FlowDisc je ze spodní strany opatřen podložkami proti poškození podlahy nebo stolu.

 

Pevnost FlowDiscu

FlowDisc je úspěšně testován proti rozlomení na zatížení až 170 kg. Je na něm možné stát i poskakovat.

Při používání a manipulaci s FlowDiscem je potřeba vyhnout se jeho pádu!!!!

Mohlo by dojít k odlomení nějaké jeho části anebo k poškození reliéfu. Při šetrném zacházení získáváte ve FlowDiscu jedinečného průvodce a pomocníka k mnohaletému používání.

Hmotnost discu je 5,5kg, průměr discu 417mm, výška discu 25mm

Výrobce: Human Relax, Czech Republic,

Záruka: 24 měsíců na povrchovou ochranu, součástí balení jsou náhradní ochranné samolepky, které se lepí na spodní stranu discu a chrání před poškozením podložku i disc.

 

Bezplatným doplňkem k FlowDiscu je relaxační FLOW DISC audiovideo a také čtyři speciální binaurální FLOW DISC audiovidea (v hladinách Alfa, Beta, Delta, Theta) pro další vnitřní práci s Kosmickými Kódy a pro aktivaci potenciálů DNA.

Další informace

Hmotnost 5.5 kg
Rozměry 417 × 417 × 2 cm