Flow disc HumanRelax – Natural Green

9 600 

FLOW DISC je mocným portálem Kosmických energií, se kterým můžete zažívat Flow stavy.

FLOW znamená plynutí toků energií. Flow stavy jsou stavy přímého napojení sebe sama na Univerzální Zdroj. Flow Disc působí mnoha způsoby a v mnoha rovinách. Každému v danou chvíli přináší jiné dary.

Má unikátní skladbu materiálu a jeho konstrukce je čistou esencí Posvátné Kosmické Geometrie. Flow Disc je silným Tvarovým Zářičem. Působí pozitivně na stav čaker a Aury. Zlepšuje kvalitu okolního vzduchu. Masíruje reflexní body na chodidlech. Harmonizuje okolní energie. Dodává porospěšné a potřebné látky ve stopovém množství. Podporuje meditační stavy. Podněcuje nové vzory myšlení. Navrací stavy tzv. „do bodu nula“. 

Zkušenosti z používání discu ukazují, že disc působí podobně jako pyramida a je tedy praktickou „přenosnou“ variantou, jak pracovat s tímto druhem energie.

 

8 na skladě (více na objednávku)

Popis

Momentálně je tato varianta Flow Discu vyprodána a pracujeme na přípravě nových disců. Je možné si disc objednat v eshopu a tím zarezervovat. Předpokládaný termín naskladnění je polovina června.

 

FLOW DISC HumanRelax  – Kosmický Pyramidální Portál
FLOW DISC se může stát Vaším jedinečným multifukčním osobním pomocníkem, neboť pozitivně působí v mnoha rovinách.
FLOW DISC je mimořádně silným tvarovým zářičem, který v sobě zahrnuje základní principy Kosmické posvátné geometrie, ze které je utvářeno vše energetické a vše hmotné v Kosmu.
FLOW DISC současně působí také speciální materiálovou směsí CCB, ze které je vyrobený. Jedná se o vysokopevnostní směs, jejímž základem je čistý krystalický křišťál, speciální forma obohaceného uhlíku (Carbometum®), dále baryt, monoatomické zlato a monoatomická platina.

Základní působení FLOW DISCU
TVAROVÝ ZÁŘIČ FLOW DISC napojuje silnou Kosmickou posvátnou geometrií na Zdroj, uvádí do FLOW stavu plynutí a průtok energií všeho druhu.
SPECIÁLNÍ SMĚS CCB nabíjí, vitalizuje a harmonizuje energetické pole svým speciálním materiálovým, krystalickým a monoatomárním složením. Působí pozitivně také vytvářením záporných iontů ve vzduchu.
STOPOVÉ LÁTKY Uhlík, Zlato, Platina a další ve FLOW DISCU dodávají chodidlům skrze póry např. potřebné přírodní stopové množství uhlíku.
MASÁŽNÍ PROFIL FLOW DISCU uvolňuje stres díky působení na reflexních bodech chodidel.

Složení speciální směsi CCB, ze které je FLOW DISC vyroben:
Speciální směs CCB obsahuje ve významném množství tyto složky: velmi čistý krystalický Křišťál 40% (čistota křišťálu je vyšší jak 99,4%), Baryt 20%, Carbometum®. Ušlechtilé složky jsou vzájemně propojeny a vytvrzeny vysokopevnostním cementovým pojivem. Směs CCB je unikátní také z pohledu Aurické složky, tedy z hlediska přenosu infoenergetických toků a polí. Při výrobě směsi CCB je použita speciální informačně ošetřená voda obsahující miliardy atomů monoatomického Zlata a monoatomické Platiny.
Při ruční výrobě FLOW DISCU, zejména ručním mísením přírodních materiálů vzniká jedinečný vzhled. Každý FLOW DISC je originál. Neexistují dva stejné. Pro FLOW DISC je charakteristická jeho individualita, barevná nerovnoměrnost, nepravidelné rozmístění pórů v ploše a jejich rozdílná velikost, tvar či počet, jakož i možný výskyt povrchových mikronerovností. FLOW DISC je opatřen ručně nanášenou speciální povrchovou úpravou.

Na povrchu Flow Discu se mohou občas tu a tam vyskytnout mini dírečky. Je to úplně v pořádku. Jsou to v podstatě pozůstatky po mini bublinkách. Kouzlo CCB směsi totiž spočívá v tom, že obsahuje mnoho kousků křišťálu a ty někdy nedovolí směsi jít až do každého mini prostůrku. Není to strojový výlisek z umělé hmoty. Je to ruční výroba a je to v podstatě kámen. Proto, co kus, to originál. Nejdená se o strojovou výrobou, kde není pro náhodný, či pro přirozený pohyb živlů prostor. Příroda takto strojově nefunguje. Flow Disc však ano. Jeho jedinečnost je jeho předností. Příroda potřebuje volnost, prostor, aby mohlo vznikat jedinečné propojení. Flow Disc je něco jako ručně vyráběný kamenný křišťálový Disc.

ÚČINKY A ZPŮSOBY POUŽITÍ FLOW DISCU
Hlavním vypozorovaným účinkem Tvarového zářiče FLOW DISC je Individuální napojování se na Zdroj a otevírání čaker. To se může projevovat převážně vysokou mírou vnitřního uvolnění, pocitem klidu, míru, sjednocení, splynutí, větší důvěry ve Stvoření a také větší sebedůvěry, jasnějšího pohledu na sebe sama, hlubším vnímáním vlastního potenciálu, jasnějším vnímáním toho, co chci a nechci, … Tento stav vede k otevírání cesty do Srdce, a to vede k uvolňování stresů, tlaků a strachů obecně. Narůstá kreativita, přicházení nové vzory myšlení. Energeticky může docházet k tzv. „resetu“, tedy k úplně novému harmoničtějšímu uspořádání energetických toků a vazeb. Díky tomu se mohou kvalitativně dít kvantové skoky.
Přirozeným použitím FLOW DISCU je na něm stát, dále je možné umístit jej pod stůl a mít na něm položené nohy, ideálně naboso, aby byla kůže chodidel v kontaktu s povrchem. Je také možné využít FLOW DISC na jídelním stole, položit na něj potraviny, ovoce, zeleninu, vodu a jiné nápoje. Je možné disk hladit dlaněmi i chodidly pro příjem energie a promasírování akupresurních bodů. FLOW DISC lze umístit do sprchového koutu a relaxovat na něm při očistě vodou. FLOW DISC lze umístit pod postel anebo spát přímo na něm (překrýt reliéf dekou). Je také možné relaxovat na nahřátém FLOW DISCU. Nahřát jej lze teplou vodou, nebo na topení atd. Jeho minerální složky udrží teplo příjemně dlouho. Největší přínos získáte nahřátím životadárnou Sluneční energií, neboť FLOW DISC pracuje také s informačním polem.

FLOW DISC podporuje meditační stavy.
FLOW DISCEM je možné také čistit a harmonizovat prostory od škodlivého záření a škodlivých energií.
Další samostatnou kapitolou je působení FLOW DISCU na vědomí. FLOW DISC je možné vědomě pozorovat a meditačně se soustředit na jeho vzor. U každého mohou vznikat jedinečná individuální napojování na tzv. vnitřní či vyšší světy. Pro podporu hlubší vnitřní práce s FLOW DISCEM jsme pro Vás vytvořili také speciální relaxační audiovidea FLOW DISCU, včetně binaurálních variant pro dosahování hladin Aplha, Delta a Theta.která najdete na www.humanrelax.com. Při meditaci můžete na FLOW DISCU také sedět a působit tak silně na hlavní páteřní kanály Sušumnu, Idu a Pingalu. Takto vytvořené napojení můžete později aktivovat např. i pouhým poslechem speciální relaxační hudby FLOW DISCU. Kreativita nezná mezí. Proto Vám doporučujeme hrát si a hledat vlastní individuální způsoby vědomého užívání FLOW DISCU.

Čemu je dobré se při používání FLOW DISCU vyhnout:
Povrch FLOW DISCU je ošetřen několika vrstvami speciální hloubkové impregnace pro dlouhodobou ochranu povrchu. Jedná se o vysoce odolný bezbarvý ochranný film, vhodný pro interiér i exteriér, který při vhodném zacházení udrží povrch po léta chráněn. Netvoří žádnou uzavřenou vrstvu, neuzavírá póry a kapiláry a nechává FLOW DISC přirozeně dýchat.
– povrchová ochrana FLOW DISCU proti louhům a lehkým kyselinám proniká až do hloubky 5 mm, nemění nijak fyzikální vlastnosti ani optiku ošetřeného povrchu.
– ochrana povrchu je vhodná pro přímý styk s potravinami, působí antibakteriálně a odolává teplotám do 80°C, je možné jej omývat teplou vodou z řádu.
– povrchová ochrana brání ulpívání nečistot na povrchu FLOW DISCU. Nečistoty lze snadno odstranit měkkou houbou, nebo hadříkem, suchou nebo mokrou metodou.
– vzhledem k hydrofobnímu povrchu materiálu si při údržbě vystačíte s vodou, případně s neagresivními čistícími prostředky.
– větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned jej odstraňte.
– oleje a mastnoty odstraňte neprodleně, jinak může dojít k narušení impregnace a snížení stupně ochrany. Při dlouhodobém působení může zanechat skvrny.
– nepoužívejte koncentrované čističe nebo abrazivní čisticí prostředky, brusné a leštící pasty, nebo prášky. Na povrch nepoužívejte politury a jiné přípravky obsahující oleje, vosky, aceton, a ředidla.
– neředěné esenciální oleje, leštící pasty, agresivní čističe a koncentráty mohou narušit povrchovou úpravu výrobku.
Ve všech zmíněných případech se jedná pouze o narušení impregnace, nikoli o zásah do struktury FLOW DISCU.
FLOW DISC je ze spodní strany opatřen podložkami proti poškození podlahy nebo stolu.

Pevnost FLOW DISCU
FLOW DISC je úspěšně testován proti rozlomení na zatížení až 170 kg. Je na něm možné stát i poskakovat. Při používání a manipulaci s FLOW DISCEM je potřeba vyhnout se jeho pádu!!!!

Mohlo by dojít k odlomení nějaké jeho části anebo k poškození reliéfu. Při šetrném zacházení získáváte ve FLOW DISCU jedinečného průvodce a pomocníka k mnohaletému používání.

Hmotnost discu je 5,5kg, průměr discu 417mm, výška discu 25mm

Výrobce: Human Relax, Czech Republic,

Záruka: 24 měsíců na povrchovou ochranu,součástí balení jsou náhradní ochranné samolepky, které se lepí na spodní stranu discu a chrání před poškozením podložku i disc.

Bezplatným doplňkem k FLOW DISCU je relaxační FLOW DISC audiovideo a také čtyři speciální binaurální FLOW DISC audiovidea (v hladinách Alfa, Beta, Delta, Theta) pro další vnitřní práci s Kosmickými Kódy a pro aktivaci potenciálů DNA.